Kontakt

VICTORIA CYMES Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000179088

NIP: 765-15-90-153
REGON: 331420740

Reklama: tel. +48 691 705 064, email: reklama@cymes.pl , barmanskie@cymes.pl

Centrala: tel./fax +48(067) 258 00 91
Sekretariat: tel. (067) 250 05 30, fax: (067) 258 00 95, email: sekretariat@cymes.pl
Dział Handlowy: tel. (067) 258 01 50, fax: (067) 258 02 00, email: handlowy@cymes.pl
Dział Marketingu: tel. (067) 258 00 92 , email: marketing@cymes.pl